Maraqlı məlumat 18.07.2019 262

Şahdag-tədbir
Azərbaycan Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dəstək Şurasının maliyyə yardımı ilə,"Gənclərin formalaşmasında müasir təhsil sisteminin rolu"adlı layihə çərçivəsində ŞahDağ xeyriyyə ictimai biliyinin sədri Rəhilə Teymurovanın”Gənclik illəri “adlı kitabının təqdimatı keçirilimişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Xurşudbanu Natavan adına kitabxananın müdiri Turanə Abbasova tədbir iştirakçılarını salamlayaraq, tədbir barədə iştirakçılara məlumat verdi.
Daha sonra söz QHT sədri Rəhilə Teymurovaya verildi. Layihə rəhbəri olan Rəhilə Teymurova bildirdi ki, təhsil sistemi və onun məzmunu olkənin gələcəyinə xidmət edir. Bu fikrin xususi dəlillərlə subuta ehtiyacı yoxdur, cunki insan cəmiyyətinin coxəsrlik tarixi bunu subut edir. Hamı razılaşar ki, olkəmizdə bir cox təhsil muəssisələri məktəbi qurtaranlara dovlət təhsil standartlarına uyğun məcburi minimum bilikləri qazandıqları haqqında zəmanət verə bilmirlər. Qeyd etmək yerinə duşərdi ki, son zamanlar bu haqda cox danışırılır, muzakirələr kecirilir, qərarlar qəbul edilir. Təhsil menecmenti – təhsilin əsasları fənni ilə məşğul olan alimlər calışırlar ki, oz elmi axtarışlarında məktəbin inkişafı proseslərini araşdırsınlar, təhsildə keyfiyyət, onun əldə edilməsi, məqsədin 4 proqnozlaşdırılması, nəticə və onun muəyyənləşdirilməsinin elmi əsaslarını acıqlasınlar.Daha sonar çıxış edən layihənin eksperti Tofiq Əli-zadə soylədi ki, Təhsilin inkişaf perspektivləri hamını – olkə miqyasında idarəetmə qərarlarını qəbul edən nazirdən tutmuş, təhsil muəssisəsi rəhbərlərini, elmi işciləri, dərslik muəlliflərini, metodistləri, praktik muəllimləri, bir sozlə, muxtəlif səviyyələrdə təlim-tərbiyə prosesini təşkil edənləri və nəhayət, valideynləri, butun ictimaiyyəti narahat edir, duşundurur, cıxış yolları axtarmağa məcbur edir. Bu cıxış yollarından biri və ən muhumu muasir şəraitdə təhsilin keyfiyyəti, onun idarə edilməsidir. Azərbaycanda ancaq tədris prosesində, muəllim-şagird-valideyn munasibətlərində keyfiyyət baxımından inkişaf gözə carpmır. Muəllimlərdə yeni təfəkkur tərzi formalaşmır, onlar kecmişin təsirindən uzaqlaşmırlar, bizim muəllimlər kohnə dunyagoruşu ilə işləyir. Cəmiyyətin mənəvi həyatında elmin, mədəniyyətin rolu artır. “Gənclik illəri” adlı kitab ilk novbədə bilavasıtə tədrislə əlaqəsi olan, kimya elmləri namizədi, İqtisad elmləri uzrə doktorluq disertasiyasının mudafiəsi ərəfəsində olan alim- şairə, jurnalist və “Şahdağ” Xeyriyə ictimai birliyinin sədri, Dunya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının, Azərbaycan Jurnalistlər Birliynin, Azərbaycan Pespublikası Ailə, Qadın və Uşaq Probləri uzrə Dovlət Komitəsinin uzvu və nəhayət təqdim olunan layhənin pəhbəri Teymurova Rəhilə Əliheydər qızı tərəfindən yazilmışdır. Rəhilə Teymurova uzun illər Azərbaycan Dovlət Neft və Sənaye Unversitetinin dosenti vəzifəsində calışıb.O,bir sıra elmi əsərlərin,o cumlədən, dərs vəsaitlərinin, monoqrafiyaların, metodik vəsaitlərin, tezislərin müəllifidir.deyildi ki, Bu kitab, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hokumət Təşkilatlarına Dovlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyələşdirilmiş “Təhsil sistemində gənclərin formalaşması istiqamətində maarifləndirmə işinin aparılması.” adlı layihə cərcivəsində yazılmışdır.Azərbaycanda ancaq tədris prosesində, muəllim-şagird-valideyn munasibətlərində keyfiyyət baxımından inkişaf gozə carpmır.Daha sonar çıxış edənlər “Dünya” Ana və Uşaq ictimai birliyin sədri Dünya xanım Əliyeva dedi ki, . Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərin bilik, bacarıq və 7 vərdişlərini, vətəndaşlıq səviyyəsini qiymətləndirmək pedaqoji elm sahəsinə aid olmasına baxmayaraq, bu problem həm də təhsil muəssisəsini idarə edən məktəb rəhbərlərinə – təhsil menecerlərinə də aiddir. Oxucular razılaşarlar ki, məktəb elmi əsaslarla idarə olunmursa, təhsilin keyfiyyəti vaxtlı-vaxtında təhlil edilmirsə, monitorinqlər kecirilmirsə, belə muəssisədə keyfiyyətdən danışmaq olmaz. Daha sonar çıxış edən QHT sədr və ziyalılardan Milli-Mənəvi Dəyərlərə Dəstək ictimai birliyinin sədri, siyasət üzrə fəlsəfə doktoru, Elvin Talışınski, Tahir Sadıqov,Dilguşə Güümcan, Fərqanə Zülfüqarova,Kamran Orucov,Həsən Cəəbrayılıv, Validə Vəliyeva,Şahlar Şumalı və başqaları söylədilər ki, umumtəhsil məktəblərində və ali məktəblərdə korrupsiyanın və ruşvətxorluğun tədqiqi, bu istiqamətdə baxışlar, problemlər, həllin mumkun yolları, tərbiyə imkanları, tədris proqramları, tədris edilən fənlərin movzuları, korrupsiya haqqında məlumatın yayılması və korrupsiyaya qarşı tərbiyə, korrupsiya əleyhinə munasibətin aşılanması, fəal vətəndaş movqeyi və ictimai dəyərləri olan şəxsiyyətin yetişdirilməsi ucun yarayan geniş bir materialdır. Bu kitabda həmcinin korrupsiyaya qarşı tərbiyənin bu məqsədlə uzlaşan tədris modulları, və tədris proqramlarına inteqrasiyasi numunələri, muzakirə edilən məsələləri və əsas məvhumları daha yaxşı anlamağa komək edən nəzəri materiallar təklif edilir. Bununla bərabər, həm də aparılmış tədqiqatların materialları, əlavə mənbələr və ədəbiyyat gostərilir. Təhsil muəssisələrinin rəhbərləri isə bu problemləri məktəb şuralarında, pedaqoji şuralarda muzakirə etmir, lazımi tədbirlər həyata kecirmirlər. Bu hal isə, əlbəttə ki, şagirdlərin geri qalmasına şərait yaradır. Son zamanlar muxtəlif xarakterli yeni dəyərlər sisteminin formalaşması, təhsildə əvvəlki dəyərlər sisteminin bohranı, bazar iqtisadiyyatına kecid, təhsil xidmətləri bazarının formalaşması istəri-stəməz insanların şuuruna təsir gostərir, təhsilə munasibətlər yeniləşir.
Xurşudbanu Natavan adına kitabxanada “Gənclik İlləri” adlı kitabın təqdimatı keçirilib 
Video
Ən çox baxılanlar
Faydalı saytlar